Privacyverklaring – Makeover Member via Make

Datum: 17-10-2022

Makeover.nl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert Makeover.nl je daarom over de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt in de online community Makeover Member (voorts: ‘Community’).


De community is een online platform van Makeover.nl waarop interieurliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten. De community bestaat uit een forum en een e-learning omgeving. Na aanmelding kun je informatie uitwisselen met de andere leden in de community. Het doel van de community is dat mensen het team van professionals van Makeover.nl gemakkelijk interieurvragen kunnen stellen, en dat ze ervaringen en inspiratie kunnen uitwisselen met andere interieurliefhebbers.


Makeover.nl verwerkt je gegevens dan ook:

  • - Om je registratie voor de community in orde te maken;
  • - Om je toegang te geven tot de community, zodat je bijdragen (aanmaken van onderwerpen en de door jou gegeven reacties op aangemaakte onderwerpen) kunt plaatsen, corrigeren en verwijderen; en 
  • - Voor gebruikersondersteuning en het beheer van de Community, inclusief het afhandelen van vragen en klachten van gebruikers.

Uitsluitend met jouw toestemming worden je persoonsgegevens verwerkt voor registratie tot de community.


Om je te kunnen registreren, verwerkt Makeover.nl je e-mailadres, wachtwoord en de door jou gekozen gebruikersnaam (nickname/ pseudoniem waaronder de bijdragen worden gepubliceerd). Daarnaast wordt de datum en tijd waarop u zich registreert door Makeover.nl vastgelegd en wordt de datum en tijd vastgelegd waarop u voor het laatst actief was. Makeover.nl legt daarnaast het gebruikte IP-adres vast. 


Uitsluitend de door jou gekozen gebruikersnaam en de bijdragen die je zelf plaatst, worden gepubliceerd in de community en zijn dan ook zichtbaar voor andere leden.


Jouw bijdrage op de community kan door andere leden op onbekende wijze verder verwerkt worden en naar eigen systemen gekopieerd worden. Indien andere leden berichten kopiëren voor eigen doeleinden, is Makeover.nl daarvoor niet aansprakelijk.


Makeover.nl ontraadt je om identificeerbare informatie over jezelf te publiceren die je niet met derden wenst te delen. Indien een lid identificeerbare informatie over zichzelf publiceert, kan dit ongewenste gevolgen hebben. Om eventuele nadelige gevolgen van publicatie te voorkomen, kan Makeover.nl bijdragen waarin identificeerbare informatie wordt gepubliceerd over derden, verwijderen.


1.    Intrekken toestemming


Je kunt je toestemming voor de community te allen tijde weer intrekken. Indien je je toestemming wilt intrekken, kun je dit op eenvoudige wijze doen door een mail te sturen naar [email protected]. Als je jouw toestemming intrekt voor de Community, worden je gegevens, die nodig zijn voor je registratie tot en het verlenen van toegang tot de community, na tien dagen verwijderd. 


Als je de Community een jaar lang niet heeft gebruikt , ontvang je een e-mail waarin wordt aangegeven dat je toegang tot de Community na tien dagen wordt gesloten en daarmee je persoonsgegevens worden verwijderd. Indien je binnen die tien dagen inlogt in de Community, dan behoudt je je toegang en worden je gegevens niet verwijderd. 


Makeover.nl bewaart de accountgegevens en content van een lid zo lang als hij/zij gebruik maakt van de online community. Bij inactieve accounts wordt de inhoud van je bijdragen niet verwijderd maar voor vijf jaar geanonimiseerd. Reden van anonimiseren is dat het technisch niet altijd mogelijk is om geplaatste bijdragen compleet te verwijderen. IP-gegevens worden 40 dagen bewaard en daarna verwijderd.


2.    Toegang tot je persoonsgegevens


De medewerkers van Makeover.nl, die als beheerders van de Community toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van je persoonsgegevens. 


3. Inschakelen derde partijen


Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is om de betreffende dienst aan jou te kunnen leveren. Zo verstrekken wij jouw gegevens aan een hostingprovider en een ICT-leverancier, voor zover noodzakelijk voor het leveren van de dienst.


Verder verstrekken we jouw gegevens alléén aan andere partijen na jouw toestemming, tenzij het wettelijk verplicht of toegestaan is je gegevens te verstrekken.


4. Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?


We verwerken jouw persoonsgegevens, dus jij kunt bepalen wat ermee gebeurt. Je kunt daarvoor contact opnemen met Makeover.nl, zie de contactgegevens onderaan deze pagina. 


Wat kun je precies met de aan ons verstrekte gegevens?

  • - Je kunt ons verzoeken om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.

  • - Je kunt ons verzoeken om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

  • - Je kunt ons verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken.

  • - Je kunt een digitaal overzicht opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.

  • - Je kunt de toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken, bijvoorbeeld door je af te melden voor een nieuwsbrief. Let op: de verwerking van je persoonsgegevens vóór het intrekken van je toestemming, blijft rechtmatig.


5. Vragen en klachten over privacy


Vragen over privacy kunnen per e-mail worden gesteld via [email protected].


Vind je dat Makeover.nl niet goed omgaat met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij ons. Dit kan eveneens per e-mail via [email protected].


Als wij er samen niet uitkomen, kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. Wijziging privacyverklaring


Makeover.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in april 2021.

Makeover Member · [email protected] · Makeover.nl · Korte Dwarsweg 3 · Ouderkerk aan de Amstel ·